Hạt nhựa tái sinh PP

Hạt nhựa tái sinh PP
  • Hạt nhựa tái sinh PP
Price: Contact

Hạt nhựa tái sinh PP

Được sản xuất từ nhựa thu gom, sau quá trình phân loại, tái chế theo quy trình khác nhau. Sau đó được nghiền nhỏ, làm sạch và nung chảy, hỗn hợp nhựa được chuyển qua máy ép chuyển thành dạng sợi hoặc dạng hạt nhựa.