0917 912 099
ceo@gplastic.com.vn
Bảo Vệ Cuộc Sống Xanh

kế hoạch

quản lý

Rác thải nhựa

đại dương

giải pháp lớn

Tuyên truyền

Tuyên truyền nâng nhận thức thay đổi hành vi

Xử lý

Thu gom, phân loại vận chuyển, xử lý rác nhựa ven biển và trên biển

Kiểm soát

Kiểm soát rác thải nhựa từ đầu nguồn

Hợp tác

Hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và xử lý rác thải

Điều tra

Điều tra, khảo sát xây dựng cơ chế quản lý rác nhựa đại dương

CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN 2021

Nhận báo giá

Nhập thông tin để chúng tôi gửi báo giá cho bạn:

    Hoặc liên hệ ngay để nhận tư vấn:

    Hotline: 0917 912 099 / 0911 411 947 

    
Email: ceo@gplastic.com.vn / deputy.md@gplastic.com.vn